Osvetlenie a svetelný dyzajn

Kvalitný zvuk a dobre osvetlenie sú neodmysliteľnou súčasťou dobrého kultúrneho podujatia. Ak vás nie je počuť a vidieť, vaša prezentácia alebo vystúpenie nemôže skončiť úspechom. Osvetlenie vytvára výbornú atmosféru pre divákov ako aj pre vystupujúcich.

Naše osvetlenie a svetelné efekty majú výborný výsledný efekt pri použití v interieri alebo exterieri. Možnosti použitia nášho osvetlenia: bodové osvetlenie účinkujúcich, scénické osvetlenie, efektove.